V&V Wood Studio - Elite Wood Studio

   SKULPTŪRAS un KOKTĒLNIECĪBA

Dažādu koku sugu skulptūras var būt gan monomentāla statuja (statuetes), gan arī kā interjera vai eksterjera elements. Ciļņi, apaļskulptūras, dārza skulptūras, kariatīdes, šaha figūras, grifi, groteskas.


Ciļņi, apaļskulptūras, dārza skulptūras, kariatīdes, šaha figūras, grifi, groteskas, atlanti